معرفی اداره کارگزینی اعضای غیر هیأت علمی

 | تاریخ ارسال: 1397/11/30 | 
عنوان موسسه: دانشگاه خوارزمی مدیریت ذیربط: مدیریت امور اداری و منابع انسانی  عنوان واحد: اداره کارگزینی اعضای غیر هیأت علمی
خلاصه وظایف:
 
  وظایف اداره کارگزینی اعضای غیر هیأت علمی
 
 1. تهیه و صدور احکام اداری و استخدامی از قبیل استخدام، تبدیل وضعیت استخدامی، ارتقاء مرتبه، احتساب سابقه، انتصاب، احکام افزایش سالانه، ماموریت، مرخصی، نقل و انتقالات، و بازخریدی برای اعضای قراردادی ، پیمانی و رسمی
 2. ثبت اطلاعات پرسنلی در نرم افزار کارگزینی
 3. مکاتبات با وزارت متبوع و سایر سازمانها حسب نیاز
 4. اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان با توجه به قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه
 5. محاسبه زمان و صدور ابلاغ بازنشستگی کارکنان و اعضای هیأت علمی و انجام امور بازنشستگی کارکنان بازنشسته و کارکنانی که به بازنشستگی نائل می شوند (تسویه حساب –برقراری حقوق بازنشستگی - محاسبه پاداش پایان خدمت- محاسبه ذخیره مرخصی و بازخرید و...)
 6. تهیه و تکمیل لیست های مورد نیاز مدیریت امور مالی به منظور پرداخت کمک هزینه های رفاهی
 7. اعلام گزارش و آمار های مورد نیاز به مدیران  واحدها
 8. پیگیری نیازهای استخدامی و اعلام نیاز دستگاه با توجه به پستهای بلاتصدی
 9. انجام مراحل مربوط به نقل و انتقالات صندوق های بیمه و تعیین بدهی کسور بازنشستگی خدمات غیررسمی شاغلین
 10. تکمیل فرم های سازمانی به منظور محاسبه تعیین میزان حقوق بازنشستگی بر اساس سوابق خدمت رسمی و پیمانی، محاسبه و تعیین میزان پرداخت کسور خدمات با همکاری واحدهای ذیربط.
 11. تهیه، تنظیم و نگهداری پرونده‌های استخدامی
 12. بررسی پرونده های استخدامی کارکنان جهت ارتقاء ، انتصابات به پست های سازمانی و طرح آن در هیأت اجرایی
 13. رسیدگی به تقاضاها و اعتراضات و ارائه پاسخ لازم درباره انواع درخواست های کارگزینی و ارشاد و راهنمایی کارکنان دانشگاه و سایر ارباب رجوع
 14. اجرای امور مربوط به تامین نیازهای نیروی انسانی دانشگاه از طریق کارکنان موجود، با استفاده از برنامه های جابجایی، نقل و انتقالات و تغییر شغل با هدف بالا بردن راندمان کاری پرسنل
 15. تمدید قرارداد نیروهای قراردادی بصورت سالیانه براساس ضوابط مربوط
 16. انجام امور مربوط به دریافت کد شناسه نیروهای قراری و شماره مستخدم پرسنل پیمانی و رسمی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری کشور
 17. انجام کلیه مراحل تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
 18. همکاری و ارتباط مستمر با صندوق های بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی
 19. بررسی پرونده های پرسنلی افراد برای برای موارد قابل طرح در هیات اجرایی منابع انسانی غیر هیات علمی
 20. مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و بخشنامه های مربوط به امور اداری و اجرای کلی سیاست های وزارت در مورد هر یک از آنها.
 21. اجرای صحیح بخشنامه ها، آئین نامه ها و ... در چهارچوب مقررات و ضوابط قانونی
 22. تهیه نامه ها، دستورالعمل ها، انجام سایر امور محوله و ارجاعی و... از مقام مافوق
 23. شرکت در هیات اجرایی منابع انسانی وکارگروه های دانشگاه و وزارت عتف در چارچوب ضوابط

دفعات مشاهده: 4420 بار   |   دفعات چاپ: 411 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر