مدیریت اداری- اطلاعیه
دوره شغلی "مدیریت دانش سازمانی"

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/4/4 | 
به اطلاع کارمندان محترم دانشگاه می‌رساند ،جلسه اول از دوره شغلی "مدیریت دانش سازمانی"در کرج روز یکشنبه مورخ۱۴۰۲/۴/۴از ساعت۱۰الی۱۲در سالن غدیر و در تهران روز دوشنبه مورخ۱۴۰۲/۴/۵ازساعت ۱۰الی۱۲ در سالن ابوریحان برگزار می‌شود.

اداره توانمندسازی و آموزش کارکنان،مدیریت اموراداری و منابع انسانی
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت اداری:
http://khu.ac.ir/find-9.23608.68996.fa.html
برگشت به اصل مطلب