مدیریت اداری- اطلاعیه
جلسه هیات اجرایی ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/1 | 
جلسه هیات اجرایی ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ در دفتر مدیریت امور اداری تشکیل گردید
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت اداری:
http://khu.ac.ir/find-9.23608.69378.fa.html
برگشت به اصل مطلب