مدیریت اداری- اخبار
نامساوی های ماتریسی خطی (LMI) و کاربردهای آن در مهندسی کنترل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/23 | 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت اداری:
http://khu.ac.ir/find-9.23609.68604.fa.html
برگشت به اصل مطلب