مدیریت اداری- اخبار
وبینار علمی و تخصصی بهینه سازی محدب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/23 | 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت اداری:
http://khu.ac.ir/find-9.23609.68607.fa.html
برگشت به اصل مطلب