مدیریت اداری- همکاران1
معرفی همکاران اداره آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/15 | 
آقای علی نژاد طهرانی
رئیس اداره آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
شماره تماس مستقیم: ۸۶۰۷۲۷۸۲ 
/ داخلی: ۴۴۷۳
محل خدمت: تهران
رزومه
خانم حمیده منصورنژاد
کارشناس مسؤول اداره آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
شماره تماس مستقیم: ۸۸۸۲۵۰۱۸ / داخلی:۴۴۸۰
محل خدمت: تهران
رزومه
خانم لیلا نخستین فتحی
کارشناس اداره آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
شماره تماس : ۴۵۷۹۶۰۰- ۰۲۶ / داخلی: ۲۲۱۳
محل خدمت: کرج
رزومه
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت اداری:
http://khu.ac.ir/find-9.23503.54401.fa.html
برگشت به اصل مطلب