مدیریت اداری- همکاران 1
معرفی همکاران مدیریت اداری و منابع انسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/10 | 
آقای دکتر غلام دولتی
معاون مدیریت اداری و منابع انسانی
شماره تماس مستقیم: ۳۴۵۵۱۰۲۱- ۰۲۶ / داخلی: ۲۲۱۲
محل خدمت: کرج

رزومه
  خانم لیلا پهلوان افشاریان مقدم
مسؤول دفتر معاونت (تهران)
شماره تماس مستقیم: ۸۶۰۷۲۷۳۷ / داخلی: ۴۴۰۳
محل خدمت: تهران

رزومه
آقای غلامرضا دهقانزاده
بایگان
شماره تماس مستقیم: ۸۶۰۷۰۱۳۰ / داخلی: ۴۴۷۳
محل خدمت: تهران

رزومه
آقای کریم محمدی ارس
بایگان
شماره تماس مستقیم: / داخلی:
محل خدمت: کرج

رزومه
خانم نیره زمانی نهوجی
کارشناس سامانه های اداری
شماره تماس مستقیم: ۳۴۵۵۱۰۲۱- ۰۲۶ / داخلی: ۲۲۱۲
محل خدمت: کرج

رزومه  
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت اداری:
http://khu.ac.ir/find-9.23594.54364.fa.html
برگشت به اصل مطلب