مدیریت اداری- اطلاعیه
جلسات شورای مدیران معاونت اداری مالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/1/28 | 
نوزدهمین جلسه شورای مدیران معاونت اداری مالی و توسعه منابع دانشگاه خوارزمی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه خوارزمی، نوزدهمین جلسه  شورای مدیران معاونت اداری مالی و توسعه منابع دانشگاه خوارزمی برگزار شد. در ابتدا دکتر کریم معاون اداری مالی و توسعه منابع، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات بر لزوم صرفه جویی در بودجه و نیروی انسانی تأکید کردند. در ادامه آقای حمید رنجبر نماینده حوزه معاونت دانشجویی توضیحاتی در خصوص تأمین نیروهای سرپرست و خدمات خوابگاهها ارائه کردند. در این جلسه بر بازدید و تعمیرات احتمالی سیستم های سلف سرویس و خوابگاهها قبل از فرا رسیدن فصل گرما تأکید شد. همچنین درخواستهای همکاران محترم اداری در رابطه با بازنگری در نحوه محاسبه ذخیره مرخصی ها بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد. سپس مدیران حوزه معاونت اداری مالی و توسعه منابع به ارائه گزارش عملکرد هفتگی پرداختند. 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت اداری:
http://khu.ac.ir/find-9.23608.68397.fa.html
برگشت به اصل مطلب