مدیریت اداری- اطلاعیه
نشست علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/1/28 | 
نشست علمی مجازی با عنوان؛ بررسی چالش‌ها و فرصت های توسعه منابع انسانی در سازمان‌ها
به مناسبت روز ملی منابع انسانی،اداره توانمندسازی و آموزش کارکنان مدیریت اداری و منابع انسانی با همکاری دانشکده مدیریت و موسسه تحلیلگران منابع انسانی، نشست علمی مجازی با عنوان؛ بررسی چالش‌ها و فرصت های توسعه منابع انسانی در سازمان‌ها را در روز شنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۱/۲۶از ساعت ۱۰ الی ۱۳ برگزار نمود.  در این نشست ابتدا دکتر احمدی مدیر اداری و منابع انسانی دانشگاه خوارزمی ضمن خوشامدگویی به حضار و گرامیداشت روز منابع انسانی مطالبی را بیان کرد. درادامه دکتر کریم، معاون اداری مالی و توسعه منابع دانشگاه به بررسی ابعاد مختلف موضوع منابع انسانی، جایگاه و نقش آن در سازمان و لزوم توسعه و تعالی منابع انسانی به منظور دستیابی به اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی پرداخت. سپس دکتر جعفری نیا عضو هیات علمی دانشکده مدیریت به چالشها و فرصت های موجود و پیش روی مدیریت منابع انسانی در سطح ملی و جهانی پرداخت. در خاتمه دکتر میرخانی، عضو هیات مدیره انجمن مدیریت منابع انسانی و مدیر عامل موسسه تحلیلگران منابع انسانی در خصوص رویکردها و مدل‌های نوین در حوزه hr، به خصوص تحلیلگری منابع انسانی و داشبوردهای مدیریتی و تغییر پارادایم از مدیریت منابع انسانی سنتی به مدیرین منابع انسانی دیجیتال و لزوم به روز رسانی دانش فعالین و کارشناسان حوزه منابع انسانی به ابزارهای نوین تاکید کرد.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت اداری:
http://khu.ac.ir/find-9.23608.68398.fa.html
برگشت به اصل مطلب