مدیریت اداری- اطلاعیه
جلسه کمیته انتصابات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/23 | 
جلسه کمیته انتصابات تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ در دفتر مدیریت امور اداری تشکیل گردید
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت اداری:
http://khu.ac.ir/find-9.23608.68602.fa.html
برگشت به اصل مطلب