مدیریت اداری- اطلاعیه
جلسه هیات اجرایی ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/30 | 
جلسه هیات اجرایی ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ در دفتر مدیریت امور اداری تشکیل گردید
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت اداری:
http://khu.ac.ir/find-9.23608.68673.fa.html
برگشت به اصل مطلب