مدیریت اداری- اطلاعیه
جلسه اعضای شورای صنفی کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/27 | 
جلسه اعضای شورای صنفی کارکنان ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ در دفتر مدیریت امور اداری تشکیل گردید
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت اداری:
http://khu.ac.ir/find-9.23608.68932.fa.html
برگشت به اصل مطلب