مدیریت اداری- اطلاعیه
مصاحبه مدیر امور اداری و منابع انسانی در مورد قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/27 | 
مدیر امور اداری  در خصوص قرارداد بیمه جدید تکمیلی درمان توضیحاتی را ارائه کردند. دکتر احمدی، مدیر محترم امور اداری و منابع انسانی بیان داشتند با توجه به نزدیک شدن به زمان اتمام قرارداد بیمه تکمیلی درمان فعلی، جلسات جداگانه ای با نمایندگان ۹ شرکت بیمه گر برگزار شد و شرکت ها از منظر میزان خدمات آنلاین و ارائه تعهدات مختلف توضیحات لازم را بیان کردند. در ادامه، یک جدول تعهدات یکسان برای همه شرکت ها ارسال شد تا تعرفه بیمه پیشنهادی خود را ارائه کنند. در همین حین، یک نظر سنجی از کلیه کارکنان در مورد میزان رضایت مندی از بیمه گر فعلی بعمل آمد که متاسفانه از ۱۲۰۰ نفر پرسنل دانشگاه فقط ۲۱۵ نفر در این نظر سنجی مشارکت داشتند. 
پس از دریافت پیشنهادات، جلسه نهایی انتخاب شرکت بیمه گر با حضور مدیر امور اداری، مدیر دفتر برنامه و وبودجه، نماینده شورای صنفی کارکنان، نماینده انجمن اعضای هیأت علمی و رئیس اداره رفاه کارکنان در محل دفتر مدیریت امور اداری برگزار شد و شرکت بیمه گر مورد نظر انتخاب شد. در ادامه، مصوبه این جلسه در شورای اداری و مالی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. همچنین در نهایت به تایید رئیس محترم دانشگاه نیز رسید.
دکتر احمدی، مدیر امور اداری و منابع انسانی خاطرنشان کردند نهایت حساسیت،دقت و شفافیت در روند انتخاب، صورت گرفته و درتمامی مراحل نمایندگان شورای صنفی کارکنان و انجمن اعضای هیأت علمی در جلسات حضور داشتند. ایشان همچنین ابراز امیدواری کردند با توجه به مشاوره های تخصصی صورت گرفته شاهد خدمات دهی خوبی در طول قرارداد جدید باشیم.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت اداری:
http://khu.ac.ir/find-9.23608.68933.fa.html
برگشت به اصل مطلب