مدیریت اداری- اطلاعیه
کارکنان و مدیران محترم دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/4/6 | 
نظر به اینکه مهلت تکمیل و ارسال فرم‌های ارزیابی عملکرد سالیانه کارمندان تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ می‌باشد خواهشمند است در ارسال فرم‌ها تسریع نمایید. لازم به ذکر است مهلت مذکور مجددأ تمدید نخواهد شد.
مدیریت امور اداری و منابع انسانی
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت اداری:
http://khu.ac.ir/find-9.23608.69011.fa.html
برگشت به اصل مطلب