مدیریت اداری- معرفی اداره کارگزینی اعضای غیر هیأت علمی
معرفی اداره کارگزینی اعضای غیر هیأت علمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/27 | 
عنوان موسسه: دانشگاه خوارزمی مدیریت ذیربط: مدیریت امور اداری و منابع انسانی  عنوان واحد: اداره کارگزینی اعضای غیر هیأت علمی

خلاصه وظایف:
کارگزینی اعضای غیر هیات علمی  که به بررسی ، رسیدگی، تعیین شغل و تغییر مأموریت آن‌ها را مطابق اطلاعات، نیاز سازمان و شایستگی تعیین می‌کند.
بنابراین کارگزینی واحدی است که روند جذب نیروی انسانی، آموزش آن‌ها، ارزشیابی عملکرد کارمندان، ارتقا سلامت محیط کار، ایجاد انگیزه در همکاران، پاداش دادن به کارکنان، مدیریت روابط پرسنل و … را برعهده دارد. در حقیقت پرونده‌های مربوط به نیروهای جدید ابتدا در اختیار این واحد قرار می‌گیرد و بررسی می‌شود. سپس اطلاعات مناسب آن‌ها استخراج و به واحد مدیریت ارجاع داده می‌شود. علاوه بر موارد گفته شده مدیریت اطلاعات کارکنان یک سازمان که شامل جمع‌آوری، نگهداری، به‌روزرسانی و استفاده از مجموعه‌ای منسجم از اطلاعات مرتبط با کارمند (پرونده پرسنلی) از دیگر وظایف مهم این واحد به شمار می‌رود.
 
  وظایف اداره کارگزینی اعضای غیر هیأت علمی
 
 1. تهیه و صدور احکام اداری و استخدامی از قبیل استخدام، تبدیل وضعیت استخدامی، ارتقاء مرتبه، احتساب سابقه، انتصاب، احکام افزایش سالانه، ماموریت، مرخصی، نقل و انتقالات، و بازخریدی برای اعضای قراردادی ، پیمانی و رسمی
 2. ثبت اطلاعات پرسنلی در نرم افزار کارگزینی
 3. مکاتبات با وزارت متبوع و سایر سازمانها حسب نیاز
 4. اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان با توجه به قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه
 5. محاسبه زمان و صدور ابلاغ بازنشستگی کارکنان و اعضای هیأت علمی و انجام امور بازنشستگی کارکنان بازنشسته و کارکنانی که به بازنشستگی نائل می شوند (تسویه حساب –برقراری حقوق بازنشستگی - محاسبه پاداش پایان خدمت- محاسبه ذخیره مرخصی و بازخرید و...)
 6. تهیه و تکمیل لیست های مورد نیاز مدیریت امور مالی به منظور پرداخت کمک هزینه های رفاهی
 7. اعلام گزارش و آمار های مورد نیاز به مدیران  واحدها
 8. پیگیری نیازهای استخدامی و اعلام نیاز دستگاه با توجه به پستهای بلاتصدی
 9. انجام مراحل مربوط به نقل و انتقالات صندوق های بیمه و تعیین بدهی کسور بازنشستگی خدمات غیررسمی شاغلین
 10. تکمیل فرم های سازمانی به منظور محاسبه تعیین میزان حقوق بازنشستگی بر اساس سوابق خدمت رسمی و پیمانی، محاسبه و تعیین میزان پرداخت کسور خدمات با همکاری واحدهای ذیربط.
 11. تهیه، تنظیم و نگهداری پرونده‌های استخدامی
 12. بررسی پرونده های استخدامی کارکنان جهت ارتقاء ، انتصابات به پست های سازمانی و طرح آن در هیأت اجرایی
 13. رسیدگی به تقاضاها و اعتراضات و ارائه پاسخ لازم درباره انواع درخواست های کارگزینی و ارشاد و راهنمایی کارکنان دانشگاه و سایر ارباب رجوع
 14. اجرای امور مربوط به تامین نیازهای نیروی انسانی دانشگاه از طریق کارکنان موجود، با استفاده از برنامه های جابجایی، نقل و انتقالات و تغییر شغل با هدف بالا بردن راندمان کاری پرسنل
 15. تمدید قرارداد نیروهای قراردادی بصورت سالیانه براساس ضوابط مربوط
 16. انجام امور مربوط به دریافت کد شناسه نیروهای قراری و شماره مستخدم پرسنل پیمانی و رسمی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری کشور
 17. انجام کلیه مراحل تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
 18. همکاری و ارتباط مستمر با صندوق های بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی
 19. بررسی پرونده های پرسنلی افراد برای برای موارد قابل طرح در هیات اجرایی منابع انسانی غیر هیات علمی
 20. مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و بخشنامه های مربوط به امور اداری و اجرای کلی سیاست های وزارت در مورد هر یک از آنها.
 21. اجرای صحیح بخشنامه ها، آئین نامه ها و ... در چهارچوب مقررات و ضوابط قانونی
 22. تهیه نامه ها، دستورالعمل ها، انجام سایر امور محوله و ارجاعی و... از مقام مافوق
 23. شرکت در هیات اجرایی منابع انسانی وکارگروه های دانشگاه و وزارت عتف در چارچوب ضوابط
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت اداری:
http://khu.ac.ir/find-9.28139.68925.fa.html
برگشت به اصل مطلب